تهران شهری با جمعیت چند میلیونی و شهری با ترافیک های سنگین و دماوند و تهران رو که همه با هم میشناسند، و از همه مهمتر نیازمندیهای تهران که همه جا دارند درموردش حرف میزنند.
شما هم متونید با کلیک روی بنر زیر به جمع میلیونی نیازمندیهای تهران بپیوندید.
نیازمندیهای روزنامه همشهری
اما شاید بتوان گفت در شهر تهران مهمترین چیز نیازمندیهای تهران باشد که همگان را دور خودش جمع کرده، و همه میخواهند بینند در نیازمندیهای تهران چه میگذرد.
همگان دوست دارند امروز قیمت خودرو تا چقدر افزایش یا کاهش یافته و یا اینکه آیا طلا ارزان شده، آیا میتوانند در نیازمندیهای تهران یک مبلمان دست دوم خوب برا خودشان تهیه کنند.
آیا میشود یک یخچال خوب را از نیازمندیهای تهران پیدا کرد. بله همگان به این دنبال هستند و برای همین تهران رو با نیازمندیها میشناسند، و شما هم سعی کنید تما به جمع میلیونی بپیوندید.
مادرم، کتابی داشت که از آوردن اسمش معذورم و خیلی به این کتا علاقه داشت و همیشه اوقات بیکاری خودش رو با این کتاب سر میکرد، یک روز که دزد به خانه ما آمده بود، فهمیدیم که کتاب را هم دزد با خود برده.
مادرم اصلا برا سایر وسایل که دزدیده شده بود ناراحت نبود ولی برای کتاب واقعا ناراحت بود و ما نمیدانستیم که چکار کنیم، در اینجا بود که من به پدرم گفتم که من میتوانم مشکل رو حل کنم.
پدرم لبخندی زد و گفت، آخر تو چگونه میتوانی این مشکل بزرگ رو ل کنی، کتاب الان 30 سال هست چاپ نشده، و انتشارات آن هم وجود ندارد و کلا 1000 نسخه چاپ شده.
من گفتم با وجود نیازمندیهای تهران هیچ مشکلی نیست که حل نشود و ما به سایت نیازمندیهای تهران مراجعه کردیم و دیدیم که یک بنده خدا همین کتاب رو برای فروش گذاشته و در اینجا بود که اهمیت نیازمندیها برای همگان مشخص شد.